INFORMAČNÍ SYSTÉM ALEJE

 

Informační systém aleje byl vybudován ve spolupráci se sdružením  Arnika, Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, vvi. a Katedrou geografie PřF UP v Olomouci. 

Informační systém je založen na databázové aplikaci včetně napojení na GIS mapové výstupy. Pilotní projekt informačního systému je testován v Olomouckém kraji, kde byly plošně zmapovány zachovalé aleje v rámci celé administrativní jednotky. Projekt byl podpořen z několika grantových projektů (Norway  grants, EEA grants) za finanční podpory Ministerstva životního prostředí a nadací rozvoje občanské společnosti. 

Informace o alejích jsou zadávány do předem připravených polí s nápovědou. Takto vytvořená databáze obsahuje veškeré potřebné informace o alejích na území ČR. Informační systém je průběžně aktualizován a doplňován o nové aleje i informace k jednotlivým alejím.

Metodika mapování alejí včetně databázové složky bude v nejbližší době aktualizovaná. Připravovaná verze zahrnuje nové přístupy, řešení v klasifikaci a mapování alejí. V aktualizaci je zohledněn technologický vývoj, využití nových internetových mapových zdrojů a softwaru. Jsou doplněny parametry týkající se problematiky údržby a zdravotního stavu alejí. Aktivity jsou podpořeny a koordinovány Janem Hendrychem z Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. v rámci projektu: DF12P01OVV050 - Význačné aleje české krajiny.